You are currently viewing Juju Backfires: Wealth-Seeking Woman Turned Into Wife By Goblins After Breaking Ritual Agreement!
[Image Credit: Pamelah Tamirah]

Juju Backfires: Wealth-Seeking Woman Turned Into Wife By Goblins After Breaking Ritual Agreement!

Juju Backfires: Wealth-Seeking Woman Turned Into Wife By Goblins After Breaking Ritual Agreement!

A Zimbabwean wealth-seeking woman has gone viral after seeking help to rid herself of goblins that bed her. According to reports, she obtained juju from a Mozambique sangoma to boost her business, but broke the agreement by allowing someone to enter her bedroom.

The Ritual Agreement

The woman made an agreement with the sangoma not to allow anyone to enter her bedroom. She was given juju to place in her bedroom, workplace, and carry with her for protection.

Breaking the Agreement

However, she left her bedroom keys with her maid while she went to Zambia to buy stock for her business. The maid found the juju and the woman was bedded by goblins from that day.

The Appeal for Help

Unable to locate the sangoma to return the juju, the woman is now appealing to Zimbabweans for help to rid herself of the goblins. She stated in a video that the goblins bed her whenever they want, and she is now tired of it.

The video has gone viral on social media, with many Zimbabweans expressing their concern for the woman’s plight.

Reactions From Netizen

Tinevimbo Gavaya:

Chakaita chi hombe ayas zvakaoma

Kimberly Nyati:

Haiwawo Pamelah Tamirah usaitiswe na Mary

Mancue Sokostina Aka Sokoloko:

Kunyepa kwacho hakuna kathat waiva wasiya makeys kuti anorasika wakazo kinura nei

Charity Linley Makaza:

Zvikomana zvacho zvitatu zviripi uchiita vedio zvokubvimidza here

Rudo Muteweri:

Ko unochemei iwe uchinakirwa nezvikomana nhandi

Patience Tanya Muzambwa:

Gara navo sati nyahudze

Mai Linda Cleopatra:

This lady she’s lying hameno n’anga yakuda ku advertisiwa hanzi ndakaona musikana we basa achiita kunge asina kuona kuita kunge ane zvaaita pedzezvo oti ndakaona asisipo door rakavharwa